Pilates Works logo

IMG 3132
5c418e4d 2163 49d9 812b b7baac75a83f
IMG 3294

COMPREHENSIVE opleiding

In deze diepgaande opleiding leer je alle beginner, intermediate en advanced oefeningen op alle toestellen zoals de Mat, Reformer, Cadillac, Wunda Chair, High Chair, Barrels, Ped-o-Pull…

We bekijken eveneens hoe je deze oefeningen het best aanleert en/of aanpast aan klanten met specifieke noden (rug- en nekklachten, knieproblemen, zwangerschap etc...).

De Comprehensive opleiding bestaat uit 3 delen:

  • level 1 - beginner system
  • level 2 - intermediate system
  • level 3 - advanced system

Na het beēindigen van deze opleiding ben je een volwaardige Classical Pilates instructor die zowel de mat- als de toesteloefeningen kan aanleren aan klanten van allerlei niveaus, leeftijden en capaciteiten (zowel privé als in groep).

Deze opleiding vereist in de eerste plaats dat je zelf al op een intermediate niveau Pilates beoefent, een flinke dosis motivatie, toewijding en een zekere investering van tijd en inspanning om ze tot een goed einde te brengen. Ze kan het startpunt zijn van een Pilates carrière, dus om voor de eindevaluatie te slagen wordt een professioneel niveau verwacht.

De Comprehensive opleiding kan in een flexibel tijdschema gegeven worden in onderling overleg met de student. Je kan voor de 3 levels afzonderlijk inschrijven of onmiddellijk kiezen voor de volledige Comprehensive.

Tijdens de opleiding is er een stageperiode voorzien van:

  • level 1 - beginner system - 150u stage
  • level 2 - intermediate system - 250u stage
  • level 3 - advanced system - 150u stage

De stageperiode houdt in: lessen volgen, observeren van en assisteren bij lessen, en zelf les geven. Voor elk niveau wordt een praktisch en een theoretisch examen ingericht. Na het slagen voor een examen wordt een certificaat uitgereikt.

Voor wie?

De kandidaat voor deze opleiding moet aan de volgende eisen voldoen:

  • beheersen van minstens alle intermediate oefeningen op alle toestellen (min. 75u les gevolgd hebben)
  • slagen voor een evaluatie (assessment) waarin we testen of je o.a. de volgorde van de oefeningen kent, de transities, spring settings etc...

Waar?

De opleidingsdagen en stagelessen zullen doorgaan in Antwerpen.

Voor verdere info en inschrijving gelieve contact op te nemen met Ann Van Huffel (info@pilatesworks.be - 03/226.82.19)